Foto

Kdo z nás umí určit, kde je hranice mezi náhlou inspirací a pečlivě připravenou kompozicí? Kdy fotograf několik dní chvěl se zimou při čekání na přesné ranní paprsky a kdy při nutné procházce svého přítele stiskl omylem jiný okraj komunikačního zařízení? Co všechno zkamenělo, jak zastaven čas, a co upraveno postprodukcí v intuitivních programech? Kde končí přirozený odraz a začíná koláž? Kolik zdánlivých nedostatků je třeba zanechat, aby vznikl umělecký záměr? Po všech těchto hranicích velice umně balancuje fotografka Kateřina Göttlichová, a to bez v mnoha jiných případech obtěžujícího hledání, co patří do kterého světa. A přesně v tu chvíli, kdy naše zvědavost stává se příliš hladovou a chceme vědět, přichází další snímek ze série a nám je jasně naznačeno, že nic není jisté a že nejlépe uděláme, když zachováme hravé myšlenky a nebudeme zbytečně riskovat ztrátu fantu. Chce se mi zvolat: „Jak příznačné pro nové tisíciletí.” David Göttlich, Godvine Design Inc.